Realiseer jouw goede idee met een bijdrage van het GoedIdee!Fonds

Het GoedIdee!Fonds is een initiatief van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium. Wij stellen een bijdrage ter beschikking voor een idee dat op de één of andere manier met jou en school te maken heeft. Hiermee willen wij creativiteit, inventiviteit en ondernemerschap stimuleren. Je krijgt de kans om aan de slag te gaan met je droomproject.

Hoe hoog is de bijdrage?

Wij stellen elk jaar maximaal €2.000 beschikbaar voor goede ideeën. Per plan kun je een bijdrage tussen de €100 en €500 aanvragen, afhankelijk van wat je nodig hebt. Als in de loop van het schooljaar het fonds leeg is geraakt, komt je plan voor het volgende schooljaar op de lijst. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Download Het Inschrijfformulier

Wie kunnen meedoen?

Iedereen uit klas 1 t/m 5 kan een plan indienen. Dat kun je alleen doen of samen met anderen.

Welke ideeën komen in aanmerking?

Je idee kan in het kader van Thales, Honours of je profielwerkstuk zijn, maar het kan ook een gewoon plan zijn om de school beter of leuker te maken. In ieder geval moet het een idee of plan zijn waarin een duidelijke link met school te herkennen is.

Wanneer kan je meedoen?

Je kunt het hele schooljaar door een plan indienen voor het GoedIdee!Fonds. Zorg er wel voor dat je je plan indient vóór 1 juni of ná 15 september.

Wie moet ik er bij betrekken?

Vraag een docent of hij of zij je referentie wil zijn voor je plan. Dit is handig als een soort klankbord voor je idee. Wij willen graag dat een docent op de hoogte is van je idee. Wij kunnen de docent benaderen als referentie voor je plan.

Wie bepaalt welk idee een bijdrage krijgt?

Het bestuur van de oudervereniging beoordeelt de aanvragen en besluit welke idee een bijdrage ontvangt. Als je je plan indient, krijg je van ons binnen drie weken een antwoord. Dat kan een positief antwoord zijn dat je de bijdrage krijgt. Het kan ook zijn dat we nog vragen hebben of dat je in onze vergadering een keer langs komt om je plan uit te leggen. In ieder geval proberen we maximaal zes weken na indiening je een definitief antwoord te geven.

Wat moet ik doen na goedkeuring?

Als je plan in aanmerking komt voor een bijdrage laten we je precies weten wat je moet doen. Het werkt in grote lijnen zo: We maken het geld naar je over nadat je de bonnen hebt opgestuurd of een kopie gemaild. Je moet de kosten dus eerst zelf betalen. Van iedere bon krijg je 90 % vergoed tot een maximum van het bedrag dat je toegekend hebt gekregen. Het geld moet binnen de termijn die in je planning staat besteed zijn.

Hoe kom je voor deze beurs in aanmerking?

Download het aanvraagformulier. Vul het formulier in. Vertel wat je idee is, hoe je dit idee voor elkaar wilt krijgen, hoe je planning en begroting er uit ziet.
Mail het ingevulde forumlier naar goed.idee@oudervereniging-sgl.nl.

En als het plan klaar is of het project afgelopen?

Aan het einde van je plan ontvangen we van je een korte samenvatting (maximaal 400 woorden) over hoe het verlopen is en wat de resultaten waren. Waarom is het wel of niet (helemaal) gelukt. Bij het verslagje horen ook een paar foto’s of een filmpje. Elk jaar geven we een overzicht van de plannen in onze jaarvergadering. We kunnen je ook vragen om daar kort over je plan te vertellen en iets te laten zien.

Download Het Inschrijfformulier

GoedIdee! bestond toch al langer?

Klopt. GoedIdee! bestaat al langer en er zijn mooie plannen mee vooruit geholpen zoals Kantine Cuisine. In vorige jaren kon je maar op één moment in het jaar je idee indienen. Met het nieuwe GoedIdee!Fonds kun je, zodra je eenidee hebt, je plan uitwerken en opsturen. Als het goedgekeurd wordt kun je dan ook snel aan de slag!

Download Het Inschrijfformulier

Alleen voor leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden